Naszym podstawowym celem jest nauczenie dzieci podejmowania decyzji w stresie,zrozumienia zagrożeń w różnych realnych sytuacjach, radzenia sobie z własnymi emocjami, nie uleganiu panice, a także gdy zajdzie konieczność, wykorzystaniu umiejętności skutecznej samoobrony. Istotne jest to, że młodzi ludzie nabywają umiejętności, zdolności, techniki i taktyki, które pomogą im poradzić sobie z każdą niespodziewaną konfrontacją w dzisiejszym brutalnym świecie.
Są to takie zasady, które każdy powinien znać tak samo jak powinno się znać numer na Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Straż Pożarną.

Treningi Krav Maga Junior to nie tylko kolejne zajęcia sportowe poprawiające kondycję, sprawność motoryczną dzieci i eliminującą wady postawy oraz inne dysfunkcje (np. dyslekcję i dysortografię), ale to również nauka  samoobrony pokazująca jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji, gdy jest to możliwe
i jak się skutecznie bronić. Dodatkowym atutem tego systemu walki jest to, że inne techniki stosuje się w przypadku gdy agresorem jest rówieśnik (łagodne i nie robiące przeciwnikowi krzywdy), a inne (przede wszystkim skuteczne), gdy atakuje zły dorosły.

Warto podkreślić, że dzięki treningowi Krav Maga Junior, dzieci stają się pewniejsze siebie, nie ulegają łatwo naciskom grupy rówieśniczej, znajdują oparcie w samym sobie.

Im grupa jest w starszym przedziale wiekowym, tym bardziej specyfika treningu się zmienia, na bardziej stanowczy, oparty o zachowania asertywne, uczący unikania niebezpiecznych miejsc i sytuacji oraz byciu skutecznym w obronie.

NASZE DZIECI MAJĄ PRAWO ŻYĆ BEZPIECZNIE!

DAJMY IM SZANSĘ NA TRENING DZIELNOŚCI I ZARADNOŚCI!