Znany jest już grafik dla grup Krav Maga Junior.

Grupa, która trenowała przed wakacjami będzie nazwana w grafiku grupą Krav Maga Junior i treningi dla tych dzieci będą odbywały się w środy o godz.17.15 oraz w soboty o 10.00. Podczas najbliższych treningów zostaną przypomniane podstawy technik samoobrony, a następnie będzie dalej kontynuowany program Krav Maga Junior.

Nowa grupa dzieci początkujących trenować będzie w środy o godz.16.15 i w soboty o godz.11.00 i w grafiku będzie się nazywać grupą Krav Maga Junior początkujących