FORMULARZ REJESTRACYJNY – osoba pełnoletnia-skonwertowany