Fight Gym Centrum Przygotowania Sportowego – klubowa integracja