OŚWIADCZENIE-akceptacja-załącznika-do-regulaminu-załacznik-nr-1