OŚWIADCZENIE – akceptacja załącznika do regulaminu