W dniach 7-8 stycznia, nasz zespół wziął udział w szkoleniu z dwuboju olimpijskiego w CF Kraków, prowadzonym przez Marka Gunia – świetnego instruktora o idealnej mobilności i technice. Prowadzący tłumaczył technikę podnoszenia ciężarów korzystając ze szkoły polskiej i amerykańskiej oraz opisywał jak to wygląda w świecie CrossFitu.

Wszystkie te metody uzupełniają się i zwracają uwagę na inne elementy.  Szkolenie pozwoliło na doskonalenie swoich umiejętności oraz nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia grup i klientów personalnych. Teraz pozostaje tylko ciężka praca nad techniką i mobilnością, która jest niezbędna, a już niebawem kolejne szkolenia.