OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – wypełniane każdorazowo przy wizycie w Klubie