Stan epidemii

Stan epidemii

Zasady funkcjonowania Klubu od 6 czerwca 2020 w związku ze stanem epidemii:

1.     Prosimy o przychodzenie na zajęcia grupowe/ siłownię maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem treningu oraz o opuszczanie sali treningowej/siłowni i kierowanie się do szatni od razu po jego zakończeniu. Rodziców dzieci prosimy o odprowadzenie dzieci pod Klub i nieczekanie wewnątrz Klubu w trakcie treningu dziecka.
2.     Wszyscy klienci oraz Rodzice dzieci zobowiązani są każdorazowo wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia swoim lub dziecka oraz zapoznać się z załącznikiem do Regulaminu Klubu obowiązującym w nowym reżimie sanitarnym. Zostanie on wysłany do Klubowiczów, którzy przy rejestracji podali swojego maila.
3.     Dzieci do 13 r.ż. mają obowiązek przychodzenia z Rodzicem. Dziecko, którego Rodzic nie wypełni każdorazowo oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, nie zostanie wpuszczone na teren Klubu.
4.     Wszyscy klienci zobowiązani są do przychodzenia do Klubu i poruszania się w nim w maseczkach. MASECZKI ZDEJMUJEMY TYLKO NA CZAS TRENINGU. Osoby, które nie będą stosowały się do powyższej zasady, nie zostaną wpuszczone do Klubu.
5.     Na WSZYSTKIE ZAJĘCIA GRUPOWE oraz SIŁOWNIĘ (od poniedziałku do piątku w godzinach 14:45- 22:30 oraz soboty w godzinach 10:00-15:00) obowiązują ZAPISY. W pozostałych porach na siłowni zapisy nie obowiązują – recepcja będzie kontrolowała liczbę osób przebywających na siłowni. Limity osób na poszczególne zajęcia grupowe oraz siłownię będą dostępne w aplikacji.
6.     Wszystkie osoby korzystające z siłowni (od poniedziałku do piątku w godzinach 14:45- 22:30 oraz soboty w godzinach 10:00-15:00) obowiązuje limit czasowy 75 minut. W pozostałych porach na siłowni nie ma limitu czasowego.
7.     Rezerwacji oraz anulacji zajęć/miejsc na siłowni można dokonać poprzez aplikację PERFECT GYM GO 2 dostępną w sklepie Play lub pod numerem 538-410-915.
8.     Rezerwacji zajęć można dokonywać z trzydniowym wyprzedzeniem, natomiast anulacji zajęć do 3h przed zajęciami.
9.     Osoby, które nagminnie nie będą odwoływały swojej obecności na zajęciach lub siłowni, blokując tym samym możliwość wejścia innym osobom, zostaną pozbawione możliwości rezerwacji wejść w systemie rezerwacji.
10.  Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) prosimy o korzystanie z usług Klubu w godzinach o najmniejszym obłożeniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do godz.15.00, sobota  – 15:00 do 19:00, niedziela 10:00-17:00. W razie wątpliwości co do aktualnego samopoczucia prosimy o zaniechanie korzystania z usług Klubu.
11.  W godzinach 14:15-14:45 na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń ustala się przerwę techniczną. Prosimy o nieplanowanie treningów w takich godzinach. Wszystkie treningi powinny rozpoczynać się i kończyć z pominięciem godzin przerwy technicznej.
12.  Zaleca się utrzymanie odległości 2 m pomiędzy klientami Klubu. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń instruktorów oraz pracowników recepcji.
13.  Każdy Klubowicz zobowiązany jest do zmiennego obuwia na terenie Klubu.
14.  Każdą osobę korzystającą z Klubu prosimy o zabieranie ręcznika.
15.  Każda osoba, która korzysta ze sprzętu na siłowni lub sali przygotowania motorycznego cross proszona jest o dezynfekowanie każdego użytego urządzenia po zakończonym treningu.
16.  Klub zapewnia płyn do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji sprzętu. Są one rozmieszczone w każdej strefie Klubu.
17.  Prosimy, aby przy jednym stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba. Na podłodze wyznaczone są strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości.
18.  Recepcja odpowiedzialna jest za kontrolowanie liczby osób przebywających w Klubie –  w przypadku niezapisania się na zajęcia lub siłownię danej osoby, Recepcja może poprosić ją o opuszczenie  Klubu i wejścia w innych godzinach.
19.  W godzinach szczytu prosimy o przebywanie na terenie klubu nie dłużej niż jest to niezbędne do odbycia treningu. W tych godzinach zarówno zajęcia grupowe jak i trening na siłowni ograniczony jest do bloków 75 minutowych.
20.  Korzystanie z prysznicy jest dozwolone. Nie używamy suszarek nadmuchowych do rąk.
21.  Każdą osobę po skorzystaniu z szafki w szatni, prosimy o jej dezynfekcję płynami dostępnymi w szatniach. Będziemy bardzo wdzięczni.
22.  Dezynfekcja toalet przeprowadzana będzie nie rzadziej niż co 2h.
23.  Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa i nie stosują się do regulaminu Klubu w nowym reżimie sanitarnym, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
DOKUMENTY DO POBRANIA: