• Adres: Rzemieślnicza 4, 20-716 Lublin
  • Telefon: +48 538 410 915
  • Email: [email protected]

Uwaga drodzy rodzice! Wasze dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie!

Znany jest już grafik dla grup Krav Maga Junior.

Grupa, która trenowała przed wakacjami będzie nazwana w grafiku grupą Krav Maga Junior i treningi dla tych dzieci będą odbywały się w środy o godz.17.15 oraz w soboty o 10.00. Podczas najbliższych treningów zostaną przypomniane podstawy technik samoobrony, a następnie będzie dalej kontynuowany program Krav Maga Junior.

Nowa grupa dzieci początkujących trenować będzie w środy o godz.16.15 i w soboty o godz.11.00 i w grafiku będzie się nazywać grupą Krav Maga Junior początkujących

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*